به گزارش ترجمان صبح به نقل از ایلنا، تعداد شرکت کنندگان کنکور امسال در مقایسه با سال گذشته ۳۵۰ هزار نفر افزایش یافته و به رکورد جدیدی در هشت سال گذشته رسیده است. بیشتر کنکوریهای امسال متولد سال ۲۰۰۰ هستند.

وزارت آموزش و پرورش چین از ادارات مربوط خواسته است با محوریت قرار دادن کنکوریها، ضمن کاهش آلودگیهای صوتی، امور بهداشتی و پیشگیری از گرمازدگی، محیطی مناسب برای کنکوریها فراهم کنند.

آزمون ورود به دانشگاه های چین از سال ۱۹۷۷ میلادی تا کنون برگزار میشود و در ۴۱ سال گذشته، میلیونها نفر از طریق کنکور به دانشگاه راه یافتهاند.

در چین، آزمون های کنکور در دو گروه برگزار میشود یک گروه شامل رشتههای ادبیات چینی، ریاضیات، زبان انگلیسی، بیولوژی، فیزیک و شیمی و گروه دیگر شامل ادبیات چینی، ریاضیات، زبان انگلیسی، جغرافیا، تاریخ و سیاست است.