به گزارش ترجمان صبح به نقل از ایرنا، اکبرفتحی روز سه شنبه در جلسه ستاد گندم آذربایجان شرقی با اشاره به آغاز برداشت این محصول راهبردی در استان، گفت: این میزان تولید از سطح زیرکشت ۷۲ هزار هکتاری گندم آبی و ۳۶۰ هزار هکتاری مزارع گندم دیم انتظار می رود.

وی با اشاره به اینکه برای خرید محصول کشاورزان تمهیدات لازم اتخاذ شده است، اظهار امیدواری کرد: در سال جاری بیش از ۵۵۰ هزار تن محصول گندم به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری شود.

سال گذشته ۵۵۰ هزار تن گندم در این استان تولید شد.

کل اراضی کشاورزی آذربایجان شرقی حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار است.