December 16,2018 | ۱۳۹۷/۰۹/۲۵

TARJOMAN SOBH News Agency

شلیک به یک زن بی گناه در رسوایی بابل

یک لحظه خودمان را جای قربانیان این اخبار بگذاریم. اینکه یک روز صبح از خواب بیدار شویم و ببینیم هزاران نفر عکس ما را دیده اند که در یک پرونده رسوایی اخ...

مازندران Archives | پایگاه خبری، تحلیلی ترجمان صبح