مشاور امور بین‌المللی استاندار آذربایجان‌شرقی:

مدیریت واحد در تبریز ۲۰۱۸ دیده نمی شود/ رویداد بین‌المللی سانسور خبری و جناح بازی ندارد

مشاور امور بین‌المللی استاندار آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه مدیریت واحد در تبریز ۲۰۱۸ دیده نمی شود، گفت: در همه کارها مسئولان عادت کرده‌اند یک لیست بغ...

اقتصادی