آمار سرانه مطالعه در کشور، علمی نیست

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به آمارهای مختلفی که از سرانه مطالعه کشور و مقایسه آن با کشورهای دیگر ارائه می‌شود، گفت: به نظر می‌رسد برخی از آمارها...

علم و فن‌آوری