بازدید رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس از پارک موزه دفاع مقدس