February 24,2019 | ۱۳۹۷/۱۲/۰۵

TARJOMAN SOBH News Agency

حاشیه های بازی تراکتور و الجزیره و مصاحبه مطبوعاتی بعد از بازی سرمربیان-تبریز