دیدار رئیس عقیدتی سیاسی کل ارتش با امام جمعه تبریز | پایگاه خبری، تحلیلی ترجمان صبح
August 21,2018 | ۱۳۹۷/۰۵/۳۰

TARJOMAN SOBH News Agency

دیدار رئیس عقیدتی سیاسی کل ارتش با امام جمعه تبریز