نماز آخرین جمعه ماه رمضان و راهپیمایی روز قدس در تبریز | پایگاه خبری، تحلیلی ترجمان صبح
August 21,2018 | ۱۳۹۷/۰۵/۳۰

TARJOMAN SOBH News Agency

نماز آخرین جمعه ماه رمضان و راهپیمایی روز قدس در تبریز