January 16,2019 | ۱۳۹۷/۱۰/۲۶

TARJOMAN SOBH News Agency

پاسخ صریح و شفاف دکتر پزشکیان درخصوص اظهارات مخالفان FATF در مجلس مبنی بر اینکه نظر رهبری این نیست و شما مخالف نظر رهبری عمل کردید

پاسخ صریح و شفاف دکتر پزشکیان درخصوص اظهارات مخالفان FATF در مجلس مبنی بر اینکه نظر رهبری این نیست و شما مخالف نظر رهبری عمل کردید

  • تغییر کیفیت نمایش
  • 1397/10/10
دریافت