زندگی ۲۴ درصد از مردم تبریز در حاشیه شهرها | پایگاه خبری، تحلیلی ترجمان صبح
August 21,2018 | ۱۳۹۷/۰۵/۳۰

TARJOMAN SOBH News Agency

زندگی ۲۴ درصد از مردم تبریز در حاشیه شهرها