سخنان علی عسکری درباره “هفت” و حاتمی کیا | پایگاه خبری، تحلیلی ترجمان صبح
August 21,2018 | ۱۳۹۷/۰۵/۳۰

TARJOMAN SOBH News Agency

سخنان علی عسکری درباره “هفت” و حاتمی کیا