سیاست‌های بی‌تاثیر بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز و سکه