به گزارش ترجمان صبح، مجید خدابخش در گردهمایی روسای دانشگاه های جامع علمی کاربردی کشور در تبریز افزود: باید زنجیره‌ کسب و کار را شناخته و از تربیت و ایجاد رشته ای مازاد بر نیاز خودداری کرد.
وی با بیان اینکه نیازهای امروز متفاوت از ۴۰ سال قبل است، ادامه داد: باید تغییراتی در موضوعات درسی دانشگاه ها ایجاد شود.
خدابخش گفت: ظرفیت خوبی برای کارآفرینی در آذربایجان شرقی وجود دارد و نیازمند تربیت نیروهای ماهر و کارآفرین توسط دانشگاه ها هستیم.
وی با تاکید بر توسعه ارتباط بین صنعت و دانشگاه ها اظهارداشت: دانشگاه ها با ارائه راه حل های علمی و عملی می توانند بسیاری از مشکلات صنایع را برطرف کنند.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه در موضوع دانش بنیان دو بخش تولید علم و تکنولوژی مطرح است، افزود: دانشی که در دانشگاه ها تولید می شود باید به تکنولوژی و ثروت تبدیل شود که ارزش افزوده هم دارد.

گردهمایی روسای واحدهای استانی دانشگاه‌ جامع علمی کاربردی به مدت دو روز در تبریز در حال برگزاری است.