به گزارش ترجمان صبح، مدرسه این روستا قبلا به صورت یک کانکس پیش ساخته بود که در طوفان زمستان سال گذشته بصورت کامل تخریب شد.

در مدرسه این روستا تعداد ۶ دانش آموز در دوره ابتدایی تحصیل می کرند که پس از تخریب به مسجد روستا منتقل شدند.

زمین مدرسه از سوی مرحوم صونا نصیری وقف شده و توسط جمعی از خیران احداث گردیده است.

نکته جالب اینکه نام پروفسور مریم میرزاخانی، بانوی نابغه ریاضی ایرانی زینت بخش مدرسه تازه تاسیس روستای قره گونی شده است.
این مدرسه همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و با حضور نماینده اهر هریس، مدیر آموزش پرورش خواجه و خیرین مدرسه ساز  افتتاح شد.

.