به گزارش ترجمان صبح، کاری ندارم که انتقاد از دولت و مسولان نهادی مختلف وارد هست یا نیست ؟ حتما خیلی از انتقادات به ویژه در حوزه مدیریت اقتصادی وارد است . بی تردید.

اما الان صحبت سر این نیست که کدام انتقاد وارد است یا چه کسی خوب عمل کرده چه کسی بد ، الان صحبت سر ایران و زندگی مردم ایران است .

اینجا هم یک دو قطبی شکل گرفته ، یک طرف کشور و هویت و تمدن و آینده ایران است و یک طرف بی شک کنار اسرائیل و عربستان سعودی ایستاده اند . همه هم می دانیم اسرائیل و عربستان دنبال رفاه و خوشی مردم ایران نیستند بلکه می خواهند ایران نباشد و البته گام به گام با فریب های مختلف جلو می روند .

در همین ماجرای صعود و سقوط قیمت ارز کاملا دو جبهه خودشان را نشان دادند، یک طرف میدان رسانه ها و کارشناسان و مردمی که کنار ایران و ایرانی ایستادند و از سقوط قیمت دلار و به عبارت بهتر بالا رفتن ارزش پول مردم و آرامش بیشتر جامعه حمایت کردند و یک طرف که همه تلاشش را می کند تا مردم متحد نباشند و ارزش پول ایرانی ها کمتر و کمتر شود .

اینجا دیگر هیچ چیز مبهم نیست. یک گروه در ایران و کنار مردم ایران هستند و یک گروه ساکن کشورهای دیگر و دستشان در جیب عربستان سعودی . دقت کنید ، یک طرف داخل ایران و یک طرف خارج ایران. آن رسانه ای که داخل ایران است از هر جناح و گروهی باشد می خواهد ارزش پول ایران بالاتر برود. آن رسانه ای که خارج ایران است می خواهد ارزش ریال کمتر شود ، او میخواهد ارزش دلار بالاتر برود چون حقوق خودش به دلار است ، اما ما که درآمدمان به ریال است چه؟

آنهایی که با دلارهای سعودی آن سوی آب ها رسانه اداره می کنند، به مردم توصیه می کنند دلارشان را نفروشند اگر راست می گویند بیایند ایران و کنار مردم زندگی کنند و درد و رنج مردم ایران از این وضعیت اقتصادی را ببینند .

نمی شود بیرون از کشور دست در جیب دیگران داشت و برای مردم توصیه مضحک کرد، توصیه این کانال ها و سایت ها ترجمه صریحی دارد ، حرفشان به مردم ایران این است : درد بکشید و بدبخت شوید تا ایران از بین برود و ما پول بیشتری گیرمان بیاید.

مردم! بیایید متحد بمانیم ، به خاطر خودمان و به خاطر فرزندانمان و به خاطر کشورمان . نگذاریم بیگانه زندگی را برای ما سخت تر کند ، بیایید با هم و کنار هم باشیم تا کار برای خودمان سخت تر نشود .

همه انتقادهای مان سر جای خود، اصلا هم از انتقاد کردن کوتاه نیاییم. اما قرار نیست به خاطر عملکرد یک مسوول خودمان را بدبخت کنیم .

این بیست و چهار ساعت گذشته نشان داد اگر متحد باشیم حتما راحت تر زندگی می کنیم .

پس متحد بمانیم و گوش به حرف کانال های دو رو و منافقی که هدفشان صراحتا بدبختی ماست ندهیم .

متحد بمانیم و به منفعت خودمان فکر کنیم، منفعت ما ارزش بالای ریال است که یک عمر برای به دست آوردنش زحمت کشیده ایم .

خودمان با اشتباهات و فضاسازی روانی خارج نشینان ،زحمتمان را هدر ندهیم . ما که نمی توانیم با فروش خانه و ماشین و به تنهایی زندگی خودمان را حفظ کنیم ، حتما ریسک بالایی دارد و خطرش بسیار زیاد است. اما می توانیم با اشتباه نکردن ،ارزش پول ملی و در واقع حاصل عمر خودمان و خانواده مان را بالاتر ببریم . از امروز همه با هم تلاش کنیم هر کاری کنیم برای اینکه ارزش ریال بالاتر رود . این راحت تر مطمئن تر، عاقلانه تر، اقتصادی تر ، وطن دوستانه تر و شرافتمندانه تر است.

عصر ایران