به گزارش ترجمان صبح، روز سه شنبه جلسه مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی بعد از تأخیرهای فراوان، بالاخره در دفتر دکتر مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس برگزار شد.

در حالی که ۴ تن از نمایندگان آذربایجان به علت شرکت در اجلاس بین المجالس اوراسیا به همراه رئیس مجلس در ترکیه به سر می برند انتخابات این مجمع با ۱۵ عضو دیگر برگزار شد که در نهایت وحدتی نماینده مردم بستان آباد توانست ریاست مجمع نمایندگان آذربایجان را کسب کند.

بیت الله عبداللهی نماینده هریس و اهر ، حسن نژاد نماینده مردم مرند و جلفا و قلی زاده نماینده کلیبر و هوراند از دیگر کاندیداهای ریاست مجمع بودند.

همچنین در این انتخابات معصومه آقاپور نماینده مردم شبستر و داوودی نماینده سراب و حسن نژاد به ترتیب نائب رئیس، سخنگو و دبیر مجمع انتخاب شدند.

گفتنی است محمداسماعیل سعیدی، علیرضا بیگی، زهرا ساعی و محمدحسین فرهنگی به علت ماموریت و شرکت در اجلاس بین المجالس اوراسیا در ترکیه، از غایبان انتخابات امروز بودند.