به گزارش ترجمان صبح به نقل از مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران، نخستین زمین لرزه در ساعت ۲۰ و ۳۹ دقیقه و ۳۶ ثانیه و با قدرت ۵٫۲ ریشتر حوالی قصر شیرین در استان کرمانشاه را لرزاند.
همچنین در ساعت ۲۰ و ۵۱ دقیقه و ۵ ثانیه زمین لرزه دیگری با قدرت ۴ ریشتر این منطقه را لرزاند.
طول جغرافیایی زمین لرزه ابتدایی که با قدرت ۵٫۲ ریشتر اتفاق افتاد ۴۵٫۶۵ و عرض جغرافیایی آن ۳۴٫۳۶ گزارش شده است .
این زمین لرزه در ۱۰ کیلومتری از سطح زمین و در ۱۸ کیلومتری قصر شیرین، ۲۲ کیلومتری سرپل ذهاب و ۳۴ کیلومتری گیلانغرب روی داد.
زمین لرزه دوم و سوم با قدرت ۴ ریشتر در ۲۰ و ۵۱دقیقه و ۵ ثانیه و ۲۰ و ۵۶ دقیقه و ۵۷ ثانیه در عمق ۱۰ کیلومتری از سطح زمین و در سرپل ذهاب و حوالی قصر شیرین در مرز ایران و عراق روی داد.
زمین لرزه چهارم با قدرت ۴٫۱ نیز در حوالی سر پل ذهای و در ساعت ۲۱و یک دقیقه و ۱۹ ثانیه در طول جغرافیایی ۴۵٫۷۴ و عرض جغرافیایی ۳۴٫۴ و در عمق ۹ کیلومتری از سطح زمین روی داد.