به گزارش ترجمان صبح، کریم صادقزاده تبریزی دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی در دیدار با اعضای هیئت موسس انجمن صنفی کارگری رانندگان بین الملل آذربایجان شرقی خواستار اقدام سریع برای تشکیل این انجمن شد.

صادق زاده با اشاره به جایگاه حمل و نقل در اقتصاد منطقه و کشور گفت: صنعت حمل و نقل نقش مهمی را در ابعاد مختلفی از اقتصاد ایفا می کند و در این میان حقوق و منافع رانندگان که عهده دار اصلی این بخش هستند به دلیل فقدان یک تشکل منسجم رعایت نمی شود که باید با راه اندازی تشکلی بر اساس مفاد قانون کار در این راستا گام برداشت.

وی با اشاره به اینکه استان آذربایجان شرقی در صنعت حمل و نقل در سطح بین المللی نیز از رانندگان فعال بسیاری برخوردار است اظهار داشت: وجود تشکل منسجم برای رانندگان بین الملل استان آذربایجان شرقی جهت ساماندهی فعالیت آنها یک ضرورت جدی است و بایستی تلاش شود تا هرچه سریعتر با رفع موانع، تشکیل آن با جدیت دنبال شود.

صادق زاده فعال شدن چنین تشکلی را  بستری قانونمند  برای رسیدگی به مسایل رانندگان، اجرای قانون در قبال این قشر و کاهش مشکلات مربوط به آنان دانست و گفت: در شرایطی که در حال حاضر شرکت های حمل و نقل واجد انجمن صنفی کارفرمایی هستند نباید کارگران راننده را از  فرصت تشکیل انجمن صنفی که قانون کار برای آنان  ایجاد کرده محروم کرد.

وی با بیان اینکه  قانون کار جمهوری اسلامی ایران دارای پتانسیل های مهمی است افزود: قانون کار جمهوری اسلامی ایران به طور عادلانه منافع دو قشر کارگر و کارفرما را در کنار هم  درنظر گرفته است و باید از ظرفیت های آن برای پیشبرد امور و رفع مشکلات به خوبی بهره جست.

دبیر اجرایی خانه کارگر در ادامه با اشاره به اینکه صنعت حمل و نقل در استان آذربایجان شرقی و به ویژه شهر تبریز با معضلات عدیده شهری نیز روبرو است اظهار داشت: مسایل مختلفی در ارتباط با حمل و نقل برون شهری و به ویژه در سطح بین الملل در تبریز مواجه هستیم که وجود چنین تشکلی می تواند در بهبود شرایط نامناسب فعلی از نظر سیمای شهری و مسایل زیست محیطی آن نیز به ایفای نقش بپردازد که از این لحاظ نیز فعال شدن آن می تواند کمک موثری در این عرصه نماید.

در ادامه این دیدار ناصر فرصتی یکی از اعضای هیئت موسس انجمن صنفی کارگری رانندگان بین الملل آذربایجان شرقی در سخنانی با قدردانی از توجه دبیر اجرایی خانه کارگر برای پیگیری تشکیل این انجمن گفت: اکنون بالغ بر ۲۴ هزار انواع ناوگان باری و ۴۰ هزار کارت هوشمند راننده در استان آذربایجان شرقی فعال هستند که از این آمار تعداد قابل توجهی در حوزه بین المللی تردد میکنند که این امر نشان دهنده اهمیت فعالیت آنها می باشد.

وی افزود: در همین راستا در  اجرای ماده ۱۳۱ قانون کار مهر ماه سال ۹۷ جمعی از رانندگان ترانزیت آذربایجان شرقی با ارایه درخواست به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تقاضای تشکیل انجمن صنفی کارگری رانندگان بین المللی استان را دادیم اما  علی رغم پیگیری های انجام شده و همکاری های اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تشکیل این انجمن تاکنون میسر نگردیده است 

فرصتی افزود: از آنجا که شرکت های حمل و نقل بین المللی در قالب کارفرمایی از وجود انجمن صنفی بهره مند هستند فقدان انجمن صنفی کارگری رانندگان ترانزیت موجب بروز مشکلات زیادی برای این صنف شده  که تسریع در تشکیل چنین  انجمنی را  بسیار ضروری می کند.

وی تأکید کرد: با تشکیل این انجمن علاوه بر بسترسازی مناسب برای ساماندهی مسایل صنفی می توان در سایر زمینه ها از جمله اجرای برنامه های آموزشی و تخصصی حمل و نقل نیز تلاش کرد که قطعا موجب ارتقای سطح فعالیت رانندگان بین الملل آذربایجان شرقی و نیز در راستای برنامه ریزی های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در حوزه ترانزیت خواهد شد.