به گزارش ترجمان صبح به نقل از ایسنا، در این عمل جراحی، بیمار خانم ۳۸ ساله نولی گراوید با سابقه نازایی با شکایت از درد شکم و خونریزی و با گزارش میوم ۱۱ سانتیمتری، توسط تیم جراحی و به سرپرستی دکتر مریم واعظی، فلوشیپ نازایی و رئیس بیمارستان مرکز آموزشی و درمانی الزاهرا (س) تبریز، تحت عمل قرار گرفت.
نتیجه سونوگرافی این بیمار، اثر فشاری بر اندومتر و کیست‌های دوطرفه تخمدان با CA125=232 را نشان می‌داد، تیم جراحی در طول عمل با آدنومیوز وسیع رحم مواجه شدند، آدنومیوز به وجود بافت اندومتر در میومتر که باعث ایجاد دیواره‌ای ضخیم، سفت و غیر قابل انعطاف در رحم و موجب درد و خونریزی و ناباروری می‎شود و اشاره دارد.
درمان انتخابی در آندومیوز، هیسترکتومی است، ولی در این بیمار به دلیل اهمیت حفظ باروری با تکنیک ویژه، اقدام به آدنومیومکتومی با رعایت سلامت اندومتر و بازسازی رحم شد و سپس کیستکتومی انجام شده و سه روز بعد از عمل بیمار با حال عمومی خوب بیمار ترخیص و توصیه به بارداری، شش ماه بعد از عمل شد.