به گزارش ترجمان صبح، بهروز مهدوی دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر استان  با اشاره به بافت فرسوده اکثر مناطق آسیب پذیر تبریز گفت: اغلب این منطقه ها  نیاز به تعریض معبر به سمت اتوبان دارند.

مهدوی همچنین از وجود خانه‌های تیمی در مناطق حاشیه اتوبان پاسداران و در مناطق آسیب پذیر خبرداد و گفت: هماهنگی تیم های نظارتی و همچنین توجه ویژه شهرداری در تملک و تعریض برخی مسیر ها در کاهش آسیب های این مناطق تاثیرگذار خواهد بود.

وی اظهارداشت: انتظار حضور روسای ادارات کل عضو ستاد را در جلسه ها داریم که با توجه به اهمیت موضوع نیاز است هماهنگی ها را افزایش دهیم.

کرشاسپی، فرماندار مرند نیز در این جلسه گفت: ۱۲ میلیارد دلار گردش مالی حاصل از خرید و فروش مواد در کشور بوده و ۴۶ درصد یعنی ۱۸۴ هزار نفر از زندانیان کشور مرتبط با اعتیاد هستند.

وی خوشگذرانی های زود گذر را از دلایل اصلی مصرف مواد مخدر عنوان کرد و گفت: روابط فراخانگی، مشروبات الکلی و استفاده از مواد مخدر از جمله عوامل اصلی اعتیاد هستند.

فرماندار مرند با عنوان پروژه معتادسازی، اظهارداشت: این پروژ از طرف دشمنان خارجی اعمال می شود که باعث سست شدن بنیاد های فرهنگی و خانوادگی نیز می شود.

گرشاسپی افزود: درک صحیح داشتن از برنامه و رفتار دشمنان ضروری است و باید از سطحی نگری دوری کنیم چون اهداف عمیق تری را پیش گرفته اند.

وی اظهارداشت: تولید محتوا باید حاکمیتی و مردم محور باش و جلسات دوره ای ستاد بهتر از برای درک بهتر وضعیت به صورت دوره ای در کمپ های منطقه ای برگزار شود.

شکری فرماندار مراغه نیز در این جلسه از گردش مالی ۴۰۰ میلیارد دلاری حاصل از خرید و فروش مواد مخدر در دنیا خبرداد وگفت: این آمار نشان دهنده جذابیت این کسب است که همواره در حال گسترش بوده و جالب اینجاست ایران عمده ترین مبارزه را انجام می‌دهد.

وی اعلام کرد: با احتساب اعضای خانواده ها چیزی در حدود ۱۲ میلیون نفر درگیر اعتیاد در کشور هستند که نیاز به حمایت از خانواده های معتادین داریم.

فرماندار مراغه گفت: استاندارسازی کمپ‌های ترک اعتیاد، کاردرمانی و اشتغال معتادین دستگیر شده وبهبود یافته، تقویت نهاد های مردمی و همچنین برخورد های علمی و روانشناسی با معتادان از جمله اقداماتی است که نیاز است روی آن ها تمرکز کنیم.