به گزارش ترجمان صبح،  محمد نهاوندیان در این نشست گفت: از تبریز و آذربایجان می‌خواهیم در زمینه اقتصاد پیشتاز باشند،  آذربایجان شرقی به صورت تاریخی شاهراه ارتباطی ما با اروپا بوده است باید از این پتانسیل استفاده کرد.

وی گفت: تفاوت آذربایجان و مردم این خطه با سایر نقاط در این است که در کنار بیان مشکلات راهکار های خود را نیز ارائه می دهند و این در کشور یک نعمت کم یاب است.

نهاوندیان افزود: مشکلات فراوانی در بخش اقتصاد وجود دارد اما باید به این نکته نیز توجه داشت که از سال ۹۱ همزمان با کاهش تورم افزایش رشد اقتصادی را نیز شاهد بودیم و این یک کار اقتصادی بزرگ محسوب می شود.

وی ادامه داد: از دی ماه سال گذشته برخی فشارهای سیاسی داخلی و خارجی در قالب اقتصادی به کشور تحمیل شد که ابتدا خود را در بازار ارز نمایان ساخت چون ارز نقطه تلاقی سیاست داخلی با خارج از کشور محسوب می شود.در راستای همین فشار ها بود که دولت برخی سیاست های اقتصادی را در پیش گرفت که واکنش های اجتماعی آنرا مد نظر قرار نداده بود.

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: در یک سال گذشته اتفاقات بسیاری در کشور افتاده و مشکلاتی به وجود آمده اما از این مشکلات در سال های قبل نیز داشتیم و با کمک هم توانستیم آنها را حل کنیم.

وی گفت: در جریان فشارهای اقتصادی فرصت های خوبی نیز به وجود خواهد آمد که یکی از آنها فرصت اصلاح ساختارهای اقتصادی است و ما باید در شرایط سخت تصمیم های درست بگیریم تا توان برون رفت از مشکلات را داشته باشیم.

وی افزود: در این شرایط اقتصادی اصلاح سیستم ارزی و و سیستم پرداخت یارانه ها آسان تر خواهد بود، در شرایت کنونی باید از اسراف دوری کرده و مدیریت را سرلوحه کار خود قرار دهیم.

نهاوندیان در پایان سخنان خود گفت: ما در زمان جنگ تصمیم گرفتیم در برابر دشمن بایستیم این تصمیم تبعاتی داشت و ما بهترین جوانان خود را تقدیم کشور کردیم اما با کمک هم توانستیم پیروز جنگ شویم امروز نیز تصمیمات تبعاتی دارد که نباید آنها را به وسیله ای برای تخریب هم قرار دهیم.

استاندارآذربایجان شرقی نیز گفت: باید از پرداختن بیش از حد به جنبه های منفی پرهیز کنیم چراکه در کنار ابعاد منفی جنبه های مثبت نیز وجود دارد و کار آفرینان استان در بخش‌های غذایی و قطعه سازی و سایر بخش ها سرآمد کشور هستند.

گفتنی است؛  در این مراسم سرمایه گذاران استان نیز از ۱۰بخش اقتصادی مشکلات و راه حل های خود را ارائه کردند که مهم ترین آنها بحث ثبات تصمیم گیری‌های اقتصادی ، تسهیل قوانین صادراتی به کشور های همسایه، کمک در راستای اهدای تسهیلات بانکی به واحد های تولیدی واعتماد جدی به سرمایه داران بود.