به گزارش ترجمان صبح، به نقل از ایرنا، غلامعلی راستی افزود: در صورت بروز تخلف در استفاده از کارت های بازرگانی طبق اصلاحیه تبصره ۴ بند ۳ آیین نامه اجرایی، کارت تعلیق یا ابطال می‌شود.

وی ادامه داد: پیش از صدور کارت بازرگانی دوره آموزشی توجیهی و تخصصی آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط با تجارت خارجی برای متقاضیان کارت بازرگانی برگزار می شود.

راستی همچنین با اشاره به آثار مخرب واگذاری کارت بازرگانی اظهار داشت: این عمل تضییع حقوق دولتی و حتی فعالان اقتصادی درستکار را بدنبال دارد.

وی اضافه کرد: کمیته پالایش و بررسی کارت‌های بازرگانی در استان با همکاری اتاق بازرگانی و اتاق تعاون از مهر ماه سال گذشته آغاز و کارت بازرگانی دارندگان فعلی و نیز درخواست‌های جدید به منظور نظارت بهینه و هوشمند پایش می شود.

 در مواردی دارندگان کارت های بازرگانی با حضور در دفاتر اسناد رسمی از راه تنظیم اسناد با عنوان صلح، هبه و وکالت نامه بلاعزل با حق توکیل که مغایر با اصول حاکم بر عقد وکالت از جمله مواد ۶۶۲ و ۶۶۳ قانون مدنی است، اقدام به واگذاری کارت های مذکور به افراد دیگری می کنند که تخلف می باشد.