به گزارش ترجمان صبح، به نقل از ایرنا، خلیل هاشمی با اشاره به اینکه اراضی فوق متناسب با موقعیت، مساحت، مستحدثات و وضعیت موجود شهرک‌های کشاورزی شهرستان های یاد شده واگذار خواهد شد، افزود: این واگذاری به صورت قرارداد اجاره به شرط تملیک و برابر مقررات انجام خواهد شد و حق تفکیک و نحوه تفکیک شهرک کشاورزی گلخانه ای، دامی و شیلاتی و قطعات آن برای شرکت شهرک های کشاورزی محفوظ است.

وی اضافه کرد: نرخ واگذاری توسط کارشناسان رسمی دادگستری تعیین شده است و ۳۰ درصد آن هنگام انعقاد قرارداد و مابقی حداکثر طی ۶ قسط هر شش ماه یک بار از متقاضی دریافت می‌شود و متقاضیان باید علاوه بر توانایی فنی و مالی برای ایجاد زیرساخت ها، توانایی تامین حداقل ۲۰ درصد آورده و وثایق لازم برای اخذ تسهیلات بانکی به منظور ایجاد سازه‌ها را داشته باشند.

هاشمی ادامه داد: بازدید متقاضیان از محل شهرک کشاورزی و قطعات مورد تقاضا الزامی است، چون واگذاری با وضعیت موجود بوده و هیچ گونه ادعایی پس از آن قابل پذیرش نیست.

وی با بیان اینکه صدور سند بنام سرمایه گذار منوط به اتمام و به بهره برداری رساندن طرح در زمان تعیین شده و تحقق سایر شروط مندرج در قرارداد است، گفت: وظایف هدایت، راهبری، سیاست‌گذاری، برنامه‌ ریزی و نظارت بر توسعه زیرساخت‌ها و اداره امور مجتمع و شهرک های کشاورزی گلخانه‌ ای، دامی و شیلاتی بر عهده این شرکت است.

هاشمی اعلام کرد: متقاضیان تا روز چهارشنبه مورخ ۲۸ فروردین جاری با مراجعه به سایت شرکت به آدرسwww.apcp.ir می توانند فرم ثبت نام را دریافت و پس از تکمیل با همراه داشتن مدارک مورد نیاز به مدیریت شعب شرکت شهرک های کشاورزی در سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی مراجعه کنند.

در این استان ۹ شهرک کشاورزی به وسعت ۱۱۰۰ هکتار وجود دارد.