به گزارش ترجمان صبح، محمدباقر خانی  با هشدار به افرادی که در بستر وحریم رودخانه اقدام به ساخت خانه ویا زراعت می کنند، اظهار داشت: در این ارتباط هیچ کوتاهی ازهیچ کس پذیرفتنی نیست و با متخلفان به شدت برخورد می شود.

وی افزود: با وجود اقدامات صورت گرفته در زمینه آزادسازی حریم و بستر ۲ رودخانه شهرستان ملکان متاسفانه هنوز در یکهزارهکتار بستر و حریم رودخانه های لیلان چای ومردق چای به صورت غیرمجاز ساخت وساز و زراعت انجام گرفته است.

شهرستان ملکان با ۱۱۰هزار نفر جمعیت در ۱۵۵کیلومتری تبریزمرکزاستان آذربایجان شرقی واقع است.

به دنبال وقوع سیل اخیر در اغلب مناطق کشورمان، استاندار آذربایجان شرقی نیز فرمانداران شهرستان های ۲۱ گانه استان را به اتخاذ تدابیر جدی برای آمادگی مواجهه با هر گونه حادثه غیرمترقبه موظف کرد.

در این راستا تاکنون در بسیاری از شهرستان های آذربایجان شرقی اقدامات جدی برای لایروبی و آزادی سازی بستر رودخانه های بزرگ آغاز شده است.

در این راستا چندی پیش فرماندار هریس از لایروبی ۵ کیلومتر از مسیرور ودخانه های این شهرستان خبر دارد و فرماندار مراغه نیز اعلام کرد که عملیات لایروبی در رودخانه های صوفی چای، مردق، کهلان و لیلان چای در حال اجراست و در صورت تامین اعتبار در آینده نزدیک تمامی مسیر رودخانه ها لایروبی خواهد شد.