به گزارش ترجمان صبح، محمدرضا  پور‌ محمدی بعد از ظهر امروز در بازدید از مرکز کنترل برق و دیسپاچینگ‌ آذربایجان گفت: در تولید برق نباید صرفا به تکنولوژی های موجود متکی باشیم همچنین ضروری است همگام با پیشرفت تکنولوژی مراکز تولید را بروز رسانی و بازدهی ها را بالا ببریم.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به میزان تولید برق کشور های اروپایی از طریق برق خورشیدی افزود: در مقایسه روز های آفتابی کم،  برخی از کشور های اروپایی با ایران به این نتیجه خواهیم رسید که آنها با تعداد روز های آفتابی اندک تولید برق بیشتری نسبت به ایران دارند .

وی اذعان داشت: شرکت توزیع برق می‌بایست در طرح هایی که برای مدیریت مصرف برق در تابستان برنامه ریزی می‌شود نیازهای بخش صنعت، کشاورزی و در نهایت تولید را در نظر بگیرد تا شاهد آسیب به این بخش ها نباشیم.

وی با اشاره به اهمیت برق و انرژی در جامعه ابراز کرد: باید زیرساخت های موجود در بخش تولید برق و انرژی استان را همتراز با توسعه و نیاز مصرفی گسترش و بروزرسانی کنیم.

استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: در ایام گرم تابستان مقدار تولید و مصرف از یکدیگر فاصله گرفته و مشکل ساز می‌شوند که خوشبختانه تا امروز در اثر تغیر الگوی مصرف و صرفه جویی های انجام گرفته مشکلی در تامین برق استان وجود ندارد‌.