به گزارش ترجمان صبح، علیار راستگو امروز در جلسه ستاد اربعین استان با اشاره به اینکه اربعین بزرگترین رخداد جهانی است که سال قبل حدود ۵۰ هزار نفر از آذربایجان شرقی در آن شرکت داشتند گفت: خدماتی که آذربایجان شرقی در این رخداد ارائه می کند باید در شان استان باشد.

وی افزود: ترویج فرهنگ اربعین، ایجاد نظم و امنیت، رعایت سنت ها و ارزش های کشور مقصد، مردمی برگزار شدن، تسهیل و تسریع خدمات، هماهنگی و تقویت کار گروهی و پرهیز از بخشی نگری از جمله وظایف کمیته های ۱۴ گانه ستاد اربعین است.

راستگو خاطرنشان کرد: بزرگترین ویژگی رخداد اربعین مردمی بودن آن است و نباید این رخداد رنگ و بوی دولتی بگیرد.

وی اضافه کرد: نقش دولت در این رخداد فقط تسهیل گری است و این خود مردم و خیران هستند که این مراسم را برگزار می کنند لذا باید از ظرفیت مردم و خیران بیشترین بهره برده شود.

در این جلسه مصوب شد تا ۱۰ روز آینده کمیته های ۱۴ گانه ستاد اربعین استان برنامه های خود را ارائه کنند.