به گزارش ترجمان صبح، طرح توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار(تاپ) بعد از استان های خوزستان، چهارمحال بختیاری، اصفهان، استان کهگیلویه و بویراحمد و فارس در آذربایجان شرقی با هدف اصلی توسعه دانش بنیان بنگاه ها از طریق بهره مندی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی، ارتقاء سطح مهارت فارغ التحصیلان مشمول خدمت سربازی، تقویت ارتباط و تعامل بین صنعت و دانشگاه با هدف کاربردی شدن دانش و یافته های جدید علمی و فناوری اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، ارتقاء توان فنی و مهندسی بنگاه های صنعتی، معدنی و تجاری و ظرفیت سازی اشتغال از طریق خلق ارزش افزوده جدید و تامین اشتغال زایشی و پایدار رونمایی شد.

گفتنی است طرح توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار “تاپ” با محوریت معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و ستاد کل نیروهای مسلح در سه بخش برای دانش آموختگان مشمول خدمت سربازی که تمایل دارند دوران خدمت سربازی خود را در بنگاه های اقتصادی بگذارانند، دانشجویان تحصیلات تکمیلی که تمایل دارند پایان نامه های خود را به صورت مساله محور انجام دهند، و اعضا هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی که مایلند در قالب طرح پسادکترای صنعتی، فرصت مطالعاتی در بنگاه های صنعتی و معدنی، انجام پروژه های مستقل یا مشترک فعالیت نمایند، اجرایی می شود.

لازم به ذکر است تاکنون در سامانه این طرح، ۷۰۰ بنگاه از بین بنگاه های کشور ثبت نام کرده و ۲۱۵ نیاز پژوهشی و فناورانه در سامانه ثبت شده و همچنین ۲۶۵ پروژه پژوهشی و فناورانه جهت رفع ۲۱۵ نیاز ثبت شده است.

در آذربایجان شرقی نیز تاکنون، ۱۶ بنگاه اقتصادی در سامانه ثبت شده و ۱۰ بنگاه مدارک را تکمیل کرده و ۴ نیاز عمده توسط بنگاه های استان ثبت شده و ۹ پروژه پژوهشی در استان جهت رفع این چهار نیاز ثبت شده است.