به گزارش ترجمان صبح، براساس حکم حسن پلارک رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات، عطاالله خسرویان به عنوان مشاور وی در این ستاد منصوب شد.

عطاالله خسرویان در زمان مدیریت مصطفی آجورلو در باشگاه تراکتور تبریز، به عنوان مشاور اقتصادی این باشگاه فعالیت داشت.