به گزارش ترجمان صبح، شهاب الدین بی مقدار، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ترجمان صبح در خصوص اقداماتی که وی برای رفع موانع تولید ورونق صادرات انجام داده است، اظهار کرد: بنده اولین نماینده ای بودم که در سال ۹۷ به مصوبه شورای سران مبنی بر حذف ماده ۱۳ قانون صادرات و واردات و جایگزینی پیمان ارزی، اعتراض کردم.به طور جدی این مسئله را پیگیری و به بانک مرکزی، وزارت صمت و اقتصاد نامه ارسال کردم، البته هنوز پاسخی نگرفتم و گویی  وزیر اقتصاد در دسترس نیست.

وی با بیان اینکه مشکلاتی که از داخل کشور سد راه واحدهای تولیدی می شود همچون برخی بخشنامه ها، از تحریم های ترامپ بدتر است، تصریح کرد: با چنین وضعیت و مشکلات موجود در بخش تولید، بسیاری از صادر کنندگان و تولید کنندگان عطایش را به لقای آن می بخشند و دست از تلاش بر می‌دارند.

وی افزود: دولت باید برای رونق تولید، دست در دست تولید کنندگان بخش خصوصی بگذارد و به آنها اعتماد کند و و در مقابل نیز آنها به دولت اعتماد کنند تا اقتصاد و تولید رونق یابد.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه باید راه برای تولیدکنندگان و صنعتگران در چنین شرایط بد تحریم ها هموار شود، اعلام کرد: سخت گیری های بانک مرکزی در خصوص نقدینگی و بخش نامه های بانک مرکزی سد راهی برای افزایش صادرات محصولات تولیدکنندگان است که باید با رفع این موانع بستری برای رونق تولید فراهم کنیم.