به گزارش ترجمان صبح، حسن صادقی روز پنجشنبه در جمع اعضای  هیات اجرایی و کنگره استانی خانه کارگر آذربایجان شرقی، افزود: ساختار اقتصاد کشور ما  محوریت تولید و صنعت را از دست داده و بخش خدمات در آن توسعه بیش از حدی پیدا کرده است،  به طوری که اکنون ۶۵ درصد اشتغال کشور در بخش خدمات شکل می گیرد و این یعنی اشتغال در صنعت و تولید به شدت افت کرده است.

وی با تاکید بر ضرورت تغییر رویکردهای اقتصادی کشور، اظهار داشت: اقتصاد کشور ما تنها اقتصاد رانتی بوده و نتوانسته یک شکل چند وجهی را در تمامی حوزه ها داشته باشد و بر همین اساس روش های خصوصی سازی در کشور خاصه سازی شده است در حالیکه خصوصی سازی یک ضرورت  اقتصادی است اما شیوه هایی که در کشور ما در این حوزه به کار رفته تنها به اقتصاد ما خسارت وارد کرده است.

صادقی با بیان اینکه اکنون بیش از ۷۰ درصد ماهیت اقتصاد کشور ما وابسته به نفت است، اضافه کرد: ۲۰ سال قبل مقام رهبری سیاستی در قالب اقتصاد بدون نفت برای کشور ترسیم کرده بودند که اگر آن برنامه ها اجرا می شد، اکنون دیگر شاهد عربده کشی های ترامپ نبودیم.

وی اقتصاد صادرات محور را حامی تولید داخلی و فارغ از وابستگی به نفت دانست و گفت: اگر اقتصاد ما در دهه ۷۰ میلادی که بهای هر بشکه نفت به ۶ دلار و  ۷۰  سنت رسیده بود، پوست اندازی خود را صورت داده بود اکنون کشور  روند توسعه خود را به خوبی طی می کرد.

صادقی ادامه داد: اقتصاد ما از سه بخش دولت، بخش خصوصی و تعاونی تشکیل شده است اما در برون رفت مشکلات و توسعه هیچ یک از این بخش ها موفق نبوده ایم.

وی با اشاره به اینکه دولت با بحث خصوصی سازی و اجرای سیاست های اصل ۴۴ وارد میدان شد اما در کوچک سازی دولت به جای کاهش حجم کارمندان و کارکنان خود، صنایع مادر را به بخش خصوصی واگذار کرد که چیزی جز خودزنی نبود، گفت: اکنون شاهد هستیم کهخ به دلیل این سیاستگذاری غلط دیگر دولت نمی تواند کنترلی بر آن داشته باشد و هر لحظه دست های نامرئی  برای ایفای نقش فرصت پیدا می کنند.

صادقی یادآوری کرد: در این شرایط دولت که باید با داشتن قدرت حاکمیتی با حفظ تعادل بازار به کمک فقرا بیاید،  نمی تواند نقش خود را به خوبی ایفا کند.

وی خواستار حمایت درست از بخش خصوصی فعال و توجه به اصالت اجرای اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی شد و گفت: در شرایط کنونی باید زمینه توسعه اقتصاد توده محور در کشور فراهم شود و با توجه به بخش تعاون امکان بهره مندی از توانمندی ها و ظرفیت های بالای کشور فراهم گردد.

صادقی افزود: دولت با بحث خصوصی سازی و اجرای سیاست های اصل ۴۴ وارد میدان شد اما در کوچک سازی دولت به جای کاهش حجم کارمندان و کارکنان  خود صنایع مادر را به بخش خصوصی واگذار کرد که چیزی جز خودزنی نبود و اکنون شاهد هستیم ابزار حاکمیتی هم واگذار شده و دیگر دولت نمی تواند کنترلی بر آن داشته باشد و هر لحظه دست های نامرئی  برای ایفای نقش فرصت پیدا می کنند.

رییس اتحادیه پیشکسوتان کارگری کشور به نقش تشکل های کارگری در رفع مشکلات این قشر پرداخت و گفت: توفیق تشکل های کارگری در توجه به مطالبات این قشر تنها با تغییر رویه های فعلی ممکن است.

صادقی افزود: تشکلی کارگری که نتواند تمرکزش را بر عضو بگذارد و تقویت و توسعه اش ناشی از عضوگیری نباشد به بیراهه می رود.

وی اعضا را محور توسعه هر تشکلی دانست و اظهار داشت: تشکلی که به عضو و حق عضوگیری وابسته نباشد باید برای حیات خود به جایی وصل شود و یا دولت محور و یا کارفرماپرور باشد که در این صورت هم نمی تواند پیگیر مطالبات این قشر باشد.