به گزارش ترجمان صبح، محمد قلیزاده در تشریح این خبر اظهار کرد: همزمان با وقوع آتش سوزی در بخش‌هایی از جنگل‌های ارسباران در شهرستان خدا آفرین، تیمی از آتش نشانان تبریز نیز جهت اطفاء و حفظ منابع طبیعی به ارسباران اعزام شدند.
وی اضافه کرد: تیم اعزامی متشکل از اعضای با تجربه و دارای دانش کافی در این زمینه هستند و امیدواریم بتوانند با تکیه بر این تجارب، آتش سوزی را مهار کنند.