به گزارش ترجمان صبح، سعید نمکی با اشاره بر جایگاه انسان در عصر حاضر عنوان کرد: امروز انسان ابزار توسعه نیست بلکه‌ انسان‌ توسعه یافته هدف غایی توسعه است چراکه انسان توسعه یافته مهم ترین‌ عامل پیشرفت به شمار می‌رود.

وزیر بهداشت کشور ادامه داد: عمده ترین‌ نقش در سوانح ترافیکی را جامعه انسانی توسعه نیافته دارد و معتقدم اگر نیروی انسانی توسعه یافته باشد هیچگاه ارابه های مرگ را خریداری نمی‌کند.

وی با اشاره به آمار کشته های حوادث جاده ای گفت: ۳۸۰ هزار مرگ در سال رخ می دهد که ۳۰۳ هزار از این تعداد به علت حوادث جاده‌ ای و مشکلات دیگر است که آمار حوادث جاده‌ ای بالای ۱۶ هزار مرگ‌ثبت شده در سال است .

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم حوادث جاده‌‌ای را کالبد شکافی کنیم عامل اصلی آن انسانی است که باید از طریق آموزش و فرهنگ سازی به ویژه در حوزه کودکان و مدارس نسبت به آن اقدام شود.

نمکی در ادامه خبرداد: در هر خانه یک پایگاه سلامت از نیمه دوم امسال در کشور ایجاد می شود که در این طرح از میان ۲۰ میلیون‌ خانوار یک نفر را به عنوان رابط بهداشتی آموزش خواهیم داد.

وزیر بهداشت کشور در خصوص موضوع ترافیک و سوخت‌ و آلودگی های ناشی از مصرف سوخت تاکید کرد: این موضوع بسیار مهم است که باید برای کنترل میزان مصرف و آلودگی های ناشی از آن فعالیت کرد.

وی با یادآوری پتانسیل سزامان های مردم نهاد و مهارت آنان گفت: از سازمان های مردم نهاد و پتانسیل‌های آنان باید برای فرهنگ‌سازی ترافیکی بهره‌ برد.

سعید نمکی همچنین در پایان سخنان خود یاد آور شد: نخستین‌ واکسیناسیون آبله کشور در تبریز و در زمان عباس میرزا انجام شده است و تبریز بارها ثابت کرده که در امور زیرساختی‌ پیشرو بوده است.