به گزارش ترجمان صبح، «مرتضی آبدار» با اشاره به اینکه با برنامه‌­ریزی­ های انجام گرفته برای باغ کمال تبریز، شاهد رونق فعالیت های فرهنگی و پژوهشی در این مجموعه خواهیم بود، گفت: با همکاری مشترک اداره کل میراث فرهنگی استان و شهرداری تبریز عملیات بهسازی مجموعه باغ کمال آغاز شده است که با اتمام این مرحله و بهسازی فضای کالبدی، تعیین کاربری متناسب با هویت و اصالت این مجموعه تاریخی با واگذاری به بخش خصوصی دارای صلاحیت در حوزه‌های پژوهشی، فرهنگی و آموزشی صورت می‌‌پذیرد.
آبدار با اشاره به اینکه هدف اصلی از تغییر کاربری مجموعه باغ کمال تبریز، احیای مکاتب هنری تبریز است، اظهار کرد: جلسات متعددی با دستگاه ­های اجرائی ذی­ربط از جمله فرهنگ و ارشاد اسلامی و صاحب نظران حوزه ­های فرهنگی و هنری برگزار شده و مقرر شده است تا با حضور استادان و فعالان بخش های مختلف در قالب تشکل های مردم نهاد، مکاتب تبریز از جمله معماری، فرش، نگارگری، نقاشی، موسیقی، خط و … بازشناسی و احیا گردد.
مدیرکل میراث فرهنگی استان با تاکید بر سرفصل ­های تکلیفی سند تقویت هویت فرهنگی استان، ادامه داد: وجود عناوینی همچون راه­ اندازی دارالفنون مکاتب تبریز و تدوین دانشنامه ربع رشیدی در تکالیف اداره کل میراث فرهنگی استان در سند یاد شده اهمیت پرداختن به جنبه های علمی، فرهنگی و هنری آذربایجان و تبریز را در مجموعه باغ کمال بیش از پیش جلوه­‌گر می­‌سازد و در همین راستا با بازآفرینی این مجموعه، شاهد برگزاری مدون برنامه­‌های آموزشی و پژوهشی، رویدادهای فرهنگی و آئینی و دوره‌‌های تخصصی صنایع ­دستی و هنری خواهیم بود.