به گزارش ترجمان صبح، محمدحسن طالبیان در آیین افتتاح دهمین اجلاس بین المللی رشد و توسعه شهری که در تالار وحدت دانشگاه تبریز برگزار شد، اظهار کرد: موضوع حفاظت از بافت های تاریخی یکی از چالش های مهمی است که تنها فقط مربوط به ایران نبوده  بلکه مربوط به کشورهای مختلف است.
وی افزود: خوشبختانه در کشور ما به این موضوع به خوبی پرداخت شده و همچنین این موضوع در سال های اخیر به  یک جریان پویا و یک مطالبه اجتماعی تبدیل شده است.
طالبیان با بیان این‌که وضعیت کشور ما از نظر میزان حفاظت از بافت های تاریخی بهبود یافته است، گفت: امروزه وضعیت ما نسبت به گذشته بهتر شده و تخریب عمدی بناهای تاریخی به  کمتر از دو درصد رسیده است؛ این مقدار در یزد حدود صفر درصد بوده و در سطح کشور نیز در حال حاضر بیش از دو هزار پروژه مرمت در حال انجام است.
طالبیان در خصوص اهمیت تبریز، بیان کرد: تبریز یک شهر یگانه بوده و یک نظام اقتصادی و اجتماعی پیچیده ای در آن بر جا است که از این نظر در سطح ایران و جهان اهمیت دارد.
 وی افزود: باید از بلندی سازی های ناهمگن در اطراف بازار تبریز و همچنین از توسعه های بی رویه در سطح شهر جلوگیری کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ما هیچ وقت آینده پایداری را نخواهیم داشت مگر این‌که راه آن را از گذشته خود عبور داده و از آثار تاریخی خود مواظبت کنیم.