به گزارش ترجمان صبح اکبر فتحی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، توسعه تولید گلخانه ای را از سیاست های اجرایی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی در راستای مدیریت بهینه بخش کشاورزی عنوان کرد و گفت: تسهیلات حمایتی هم به این منظور اختصاص یافته است.

وی با اذعان به عدم تعادل قیمت فروش محصولات زراعی و باغی در بازار آزاد و نرخ پایین خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب از طرف دولت، تاکید کرد: رعایت الگوی کشت و جلوگیری از کشت محصولات پر آببر، یک راهکار مناسب برای جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان و بهره برداران کشاورزی است.

وی خاطرنشان کرد: بیش از ۹۵ درصد فعالیت های بخش کشاورزی در اختیار بخش خصوصی قرار داشته و توسط این بخش انجام می شود و وزارت جهادکشاورزی تنها به عنوان سیاستگذار و متولی این بخش در بدنه دولت مستقر می باشد.

فتحی اظهار کرد: در راستای رونق تولید و با توجه به محدودیت منابع طبیعی از جمله منابع آبی و با عنایت به وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه به عنوان یکی از ۳ حوضه آبریز استان، بایستی از منابع آبی خود بصورت بهینه بهره برداری کرده و با منابع آبی کم تولیدات زراعی بیشتری داشته باشیم.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان ادامه داد: تغییر الگوی کشت به عنوان یکی از اولویت های اصلی سازمان جهادکشاورزی استان در ۶ ماهه اول سال ۹۸ در راستای تحقق شعار سال دنبال و پیگیری شده است تا با کشت محصولات کم آببر در مجتمع های گلخانه ای منابع آبی خود را مدیریت و تولید محصولات کشاورزی را افزایش دهیم.

وی بر لزوم هماهنگی های لازم بین دستگاه های متولی تاکید کرد و گفت: وقتی کشاورزی پروانه کشاورزی دارد و به واسطه این پروانه بایستی از تعرفه کشاورزی برخوردار باشد، سازمان آب منطقه ای باید بموقع آب مورد نیاز کشاورزی را تامین و سازمان برق منطقه ای نیز با تعرفه کشاورزی برق مصرفی کشاورز را محاسبه کند.

وی گفت: افزایش ۵۰۰ نفری ناظرین بخش کشاورزی استان در سه چهار سال اخیر به بدنه دولت، نشانگر اهمیت ترویج و آموزش در وزارت جهادکشاورزی و سازمان جهادکشاورزی استان می باشد.

فتحی با اشاره به نقش بیمه محصولات کشاورزی در تامین مقادیری از ضرر و زیان کشاورزان و بهره برداران کشاورزی ناشی از حوادث طبیعی و فعالیت بیمه های تجاری در این زمینه، افزود: اگر بیمه های تجاری آمادگی داشته باشند می توانند با شرایط صندوق بیمه محصولات کشاورزی فعالیت کرده و خدمات بیمه ای ارائه دهند.