به گزارش ترجمان صببح، به نقل از ایرنا دفتر سخنگوی دولت روز چهارشنبه در این اصلاحیه عنوان داشت: منظور علی ربیعی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران از طرح پیشنهادی مبنی بر تغییرات جزیی در دل برجام ناظر به تصویب زودتر پروتکل الحاقی در مجلس شورای اسلامی از سوی جمهوری اسلامی ایران است که در برجام سال ۲۰۲۳ تعیین شده، به شرط آنکه آمریکا هم برجام را به همراه لغو همه تحریم‌ها در کنگره به تصویب برساند.