به گزارش ترجمان صبح، علی مدبر در جلسه هم اندیشی به منظور حل مشکل سدمعبر منطقه تاریخی فرهنگی تبریز، اظهار داشت: مشکلات و چالش های مربوط به موضوع سد معبر، یکی از معضلات موجود این منطقه طی سال‌های اخیر بوده است.

مدبر افزود: با توجه به تعداد چشمگیر دستفروشان، لزوم اتحاد عوامل و ارگان‌های مختلف جهت ساماندهی دستفروشان امری ضروری است.

او با اشاره به لزوم ساماندهی دستفروشان بازار تبریز، خاطرنشان کرد: در این خصوص باید تدابیر لازم توسط واحد های مرتبط خدمات شهری، جهت ساماندهی دستفروشان انجام شود.