به گزارش ترجمان صبح، رضا شکاری که دو سال پیش از ذوب آهن به روبین کازان پیوسته بود به دلیل شکایت باشگاه ذوب آهن در معرض جریمه و محرومیت به نظر می رسید اما با رای دادگاه عالی ورزش این بازیکن از شکایت ذوب آهن تبرئه شده است.

در رای‌ که شب گذشته از طرف دادگاه عالی ورزش (CAS) به تراکتور ارجاع شده آنها از موارد اتهامی مبری و بنابراین تراکتور منعی برای استفاده از این بازیکن آینده دار فوتبال ایران ندارد.

در حکم دادگاه CAS چنین آمده:

۱٫ ادعای شاکی باشگاه ذوب آهن غیرقابل قبول است.

۲٫ ادعای دعوی علیه رضا شکاری ، غیرقابل قبول است.

۳٫ شکایت رویین کازان رد می شود