معصومه آقاپور در گفت و گو با خبرنگارترجمان صبح عنوان کرد: نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی در شرایط فعلی هرسال بهتر از سال گذشته مورد استقبال قرار می گیرد.

نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نمایشگاه رینوتکس تبدیل به برند کشوری شده است،گفت: یکی از امتیازات این نمایشگاه شرکت ۲۵ استان در هفتمین دوره از نمایشگاه رینوتکس است.

وی با اشاره به اینکه امید است با همت مسئولین بتوانیم رینوتکس را تبدیل به برند بین المللی کنیم، اظهار کرد: تبریز شهر اولین هاست و این عنوان را در برگزاری نمایشگاه رینوتکس که برای اولین بار در کشور برگزار شد را ثابت کرده است.

معصومه آقاپور درخصوص تاثیر برگزاری نمایشگاه رینوتکس اذعان کرد: این نمایشگاه فرصت هایی را برای صاحبان صنعت،جوانان و شرکت های دانش بنیان فراهم می کند و از طرفی هم خلاقیت ها و ایده ها در این  نمایشگاه به نمایش گذاشته می شود.

معصومه آقاپور دررابطه با برنامه های مجلس درخصوص حمایت از شرکت های دانش بنیان گفت: یکی از کارهای خوبی که در دوسال اخیر در مجلس اتفاق افتاده است اختصاص ردیف بودجه  و تخصیص۱۰۰درصدی اعتبارات برای شرکت های دانش بنیان است.

نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید بدانیم که در جنگ اقتصادی منابع در دسترسمان محدود است و از بخش های خصوصی و گروه های مردم نهاد می خواهیم که در این حوزه حامی جوانان باشند.

وی با بیان اینکه دولت می تواند گام اولیه را برای شروع یک رویداد بردارد، گفت: اما برای ادامه مسیر نیازمند حمایت تمام ارگان ها و جامعه مان هستیم.

آقاپور دررابطه با مشکلات شرکت های دانش بنیان عنوان کرد: فقط یک سوم از مشکلات شرکت های دانش بنیان مربوط به مسائل مالی است و مابقی آنها شامل بروکراسی های اداری، عدم باور و اعتقاد به این شرکت ها را شامل می شود.

وی با بیان اینکه یکی از صلاح های ارزشمند در جنگ اقتصادی توجه به پتانسیل اندیشمندان است،گفت: یکی از مهم ترین صلاح های ما که هم اکنون درحال تجربه جنگ اقتصادی نابرابر هستیم استفاده از  پتانسیل ایده های جوانان است.

آقاپور ادامه داد:ثروت آفرینی که می توان از طریق توسعه ایده ها و پردازش خلاقیت ها در این نمایشگاه ایجاد کرد با هیچ چیزی برابری نمی کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اشاره کرد:اگر این پتانسیل هارا نادیده نگیریم می توان به دنیا اثبات کرد که ایران و ایرانی می تواند درمقابل سختی ها مقاومت کرده و رتبه خود را در حوزه تکنولوژی، نوآوری و مزیت های نسبی در جهان ارتقا دهد.