به گزارش ترجمان صبح، ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش گفت: توزیع کارت آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی کشور از طریق سایت سازمان سنجش آغاز شده است.

وی افزود: زمان برگزاری آزمون طبق برنامه‌ریزی گذشته، روز جمعه اول آذر ماه است.