به گزارش ترجمان صبح، داود قاسم‌زاده در این رابطه اظهار کرد: شاخص کیفیت آلودگی هوای تبریز در ساعت ۱۳ امروز برابر با ۸۲  بوده و در وضعیت «قابل قبول» قرار دارد.

بر اساس این گزارش، شاخص آلودگی از ۰ تا ۱۰۰هوای قابل قبول، از ۱۰۰ تا ۱۵۰ هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و از ۱۵۰ تا ۲۰۰ نیز بیانگر ناسالم بودن هوا برای تمامی گروه‌ها و بیش از ۲۰۰ نیز نشانگر وضعیت بحرانی است.

اواخر هفته گذشته وضعیت هوای تبریز به علت سکون هوا و افزایش غلظت آلاینده‌ها، برای گروه‌های حساس جامعه ناسالم اعلام شده بود.