به گزارش ترجمان صبح، احد جودی روز جمعه در جلسه ثبت وقایع حیاتی شهرستان ملکان، با اعلام هشدار نسبت به کاهش نرخ رشد جمعیت در آذربایجان شرقی، افزود: وضعیت نرخ رشد جمعیت در استان به شرایط بسیار نگران کننده رسیده است و باید نهادهای فرهنگی و اقتصادی در این زمینه اقدامات فوری انجام دهند.

وی اظهار داشت: متاسفانه نرخ رشد جمعیت در آذربایجان شرقی به کمتر از ۱ درصد رسیده و حتی نسبت به میانگین نرخ رشد جمعیت کشور که یک درصد است، پایین تر می باشد که هشداری جدی برای آینده بخش های اقتصادی، اجتماعی و رفاهی منطقه به شمار می رود.

جودی با بیان اینکه سال به سال میزان تولدها در استان رو به کاهش می گذارد، گفت: این در حالی است که میزان فوتی ها نیز سالانه حدود ۸ درصد در آذربایجان شرقی بیشتر می شود که این عامل نگرانی ها را دوچندان می کند.

وی با تاکید بر اینکه تشویق به امر ازدواج و فرزندآوری باید در جامعه به فرهنگ عمومی تبدیل شود، اظهار داشت: نباید با تعابیر غلط از جمله کودک همسری مانع ازدواج جوانان شویم بلکه آنان را به امر ازدواج ترغیب و زوج ها را به فرزندآوری بیشتر تشویق کنیم.

جودی ادامه داد: باید توجه داشت جمعیت فعال و جوان عامل اصلی و محوری پیشرفت هر کشور است و اگر موالید کمتر شود در نتیجه توسعه ای نیز اتفاق نخواهد افتاد.