به گزارش ترجمان صبح، فریدون بابایی اقدم در یکصد و پنجاهمین جلسه شورای شهر تبریز با اشاره به لزوم توجه به سرانه پارکینگ، اظهار کرد: پارکینگ‌ها جزو کاربری‌های عمومی است و همانند مواردی مثل فضای سبز و… باید سرانه پارکینگ نیز به ازای هر شهروند مشخص باشد و تامین شود که متاسفانه در تبریز سرانه پارکینگ مشخص نیست.

او ادامه داد: با این حال مشخص است که در شرایط فعلی و با لحاظ کردن تعداد خودروها، شهر تبریز با مشکل شدید کمبود پارکینگ مواجه است.

این عضو شورای اسلامی شهر تبریز خطاب به مدیرعامل سازمان حمل و تقل و ترافیک شهرداری تبریز عنوان کرد: باید طی یک ممیزی، محل و موقعیت پارکینگ‌های فعلی تبریز مشخص شود و همچنین در طرح تفصیلی نیز معین شود که چه فضاها و موقعیت هایی برای ایجاد پارکینگ تعریف شده است.

بابایی اقدم افزود: لازم است تا همزمان با انجام طرح های مسیرگشایی در سطح شهر، لکه‌های پارکینگ نیز در این مسیرها مشخص شود و در بودجه سال ۹۹ نیز این مورد وجود داشته باشد.