به گزارش ترجمان صبح، محمد کلامی مدیر کل کمیته امداد استان در این مراسم با بیان اینکه مراکز نیکوکاری کمیته امداد در راستای وظایف امداد ایجاد شده‌است گفت: از همان روز‌های نخست امداد قرار بود به صورت مردمی فعالیت کند و از دولت بودجه نگیرد.

وی ادامه داد: در همین راستا کمیته امداد مراکز نیکوکاری را گسترش می‌دهد تا امداد ازطریق مردم برای مردم انجام شود.

وی با بیان اینکه ۲۰۰ مرکز نیکوکاری در استان فعال هستند گفت: ۸۶ درصد بودجه کمیته امداد استان در سال ۹۵ دولتی بود اما امروز اینا مقدار به ۴۵ درصد کاهش یافته است.

کلامی با بیان اینکه امیدواریم سالانه بتوانیم ۱۵ درصد وابستگی کمیته امداد را به دولت کاهش دهیم گفت: با همکاری مرکز خدمات حوزه‌های علمیه مرکز نیکوکاری رضوان را فعال کردیم تا بتوانیم از طریق توانمند سازی به طلاب نیازمند ارائه کنیم.
مدیرکل کمیته امداد استان با اشاره به اینکه امداد با ایجاد بیش از ۸ هزار فرصت شغلی در استان به عنوان دستگاه نمونه شناخته می‌شود گفت:امروز هدف اصلی امداد آموزش و خود‌اشتغالی نیازمندان است.