سخنگوی کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه انحصار برخی در تامین نهاده های کشاورزی مانعی برای ایجاد فضای رقابتی در بازار کشاورزی است، گفت:تنظیم بازار نهاده های کشاورزی نیازمند گذر از انحصار به سمت ایجاد بازارهای رقابتی است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ترجمان صبح علی وقف چی درباره پیامدهای  منفی انحصار در صنعت کشاورزی،گفت:برخی افراد باایجاد   انحصار درتامین  نهاده های کشاورزی اجازه نمی دهند،فرصت حضور برای دیگر سرمایه گذران در زمینه تامین نهاده های کشاورزی ایجاد شود.

نماینده مردم زنجان و طارم درمجلس شورای اسلامی،تصریح کرد:انحصار واگذاری ها در بخش های مختلف اقتصادی نباید به طریق غیرمستقیم توسط دولت تعیین شود،بنابراین با تبدیل انحصار به رقابت در صنعت کشاورزی می توان نرخ نهاده های کشاورزی  را در شرایط متعادل قرار داد.

وی ادامه داد:تامین نهاده های کشاورزی توسط شرکت های مختلف اقتصادی  راهکاری برای تنظیم نرخ نهاده های کشاورزی به شمار می آید.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه انحصار افراد در تامین نهاده های کشاورزی مانعی برای ایجاد فضای رقابتی در بازار کشاورزی است،یادآورشد:تنظیم بازار نهاده های کشاورزی نیازمند گذر از  انحصار به سمت ایجاد بازارهای رقابتی است.

منبع: خانه ملت