نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورها مالیات برارزش افزوده کالاهای لوکس نسبت به سایر کالاها بالاتر است،گفت:کاهش نرخ مالیات برارزش افزوده طلا نیاز به بررسی کارشناسی دارد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ترجمان صبح، سیدفرید موسوی  درباره موضوع کاهش نرخ مالیات برارزش افزوده طلا،گفت:موضوع کاهش اتکا به درآمدهای نفتی درحال پیگیری است و یکی از راهکارها برای تامین منابع درآمدی دولت توجه به درآمدهای مالیاتی است.

نماینده مردم تهران،ری،شمیرانات،اسلامشهر و پردیس درمجلس شورای اسلامی ادامه داد:بعد از اجرای قانون مالیات برارزش افزوده از سوی اتحادیه و صنف طلا مسائل و مشکلاتی در این رابطه مطرح شده است.

این نماینده مردم درمجلس دهم افزود:دولت تصمیم دارد برای دائمی کردن قانون مالیات برارزش افزوده،میزان مالیات طلا را از ۹درصد به ۳درصد در لایحه مربوطه کاهش دهد.

موسوی افزود:تجربه بیانگر این است میزان مالیات برارزش افزوده درمورد کالاهای لوکس در بسیاری از کشورها،نسبت به سایر کالاها، بیشتر است.

وی ادامه داد:باید استدلال های کارشناسی برای کاهش میزان مالیات برارزش افزوده طلا از ۹ به ۳ درصد بعد از ارائه لایحه دولت درکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بررسی شود.

اجرای سامانه نظام جامع اطلاعات مالیاتی زمینه ساز برقراری عدالت مالیاتی

موسوی با تاکید برلزوم جلوگیری از فرارهای مالیاتی گفت:بسیاری از فرارهای مالیاتی ناشی از عدم شفاف مطلوب در اقتصاد کشور است.

وی ادامه داد:وزارت اقتصاد تلاش های خوبی برای اجرای سامانه نظام جامع اطلاعات مالیاتی داشته است که باید تداوم یابد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآورمی شود:با استفاده از نظام جامع اطلاعات مالیاتی ضمن جلوگیری از فرارهای مالیاتی زمینه برای فراهم شدن اخذ عادلانه مالیات در کشور فراهم می شود.

منبع: خانه ملت