به گزارش ترجمان صبح، هوشنگ نصیرزاده با اعلام این خبر اظهار کرد: جفرسون مدتی بود که به‌دلیل مصدومیت در تمرینات تیم حضور نداشت و براساس استعلامی که از پزشکان متخصص داشتیم، تصمیم به کنار گذاشتن این بازیکن از فهرست تیم گرفته شد.

نصیرزاده با بیان این که فسخ قرارداد این بازیکن به صورت توافقی صورت گرفته افزود: از آنجایی که نمی‌توانستیم از این بازیکن تا شش ماه بهره بگیریم، قرارداد او را فسخ کردیم تا از هزینه اضافی جلوگیری شود.