به گزارش ترجمان صبح، در ایندوره از مسابقات ،۱۸۶ نفر از بانوان  و ۲۶۰ نفر آقایان شرکت داشتند و  برای نفرات اول تا سوم جوایز نقدی اهدا شد.

در کنار این دوره از مسابقات لوح های ویژه ای برای کاراته کاها، مربیان، داوران و خانواده هایی که اصولی از قبیل همکاری، تلاش حداکثری و نظم و انضباط را به نحو احسنت به نمایش گذاشتند،  تدارک دیده شده بود.