به گزارش ترجمان صبح، پروژه توسعه خدمات عمومی در روستاها با ۸۸ میلیارد ریال، پروژه افزایش شبکه فیبرنوری روستایی با ۳۳ میلیارد ریال و افزایش شبکه فیبرنوری اصلی با ۷۲ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری از جمله پروژه‌های افتتاح شده هستند.

امروز همچنین ۱۶ سایت جدید مخابراتی در حوزه شهری و روستایی توسط اپراتورهای تلفن همراه مورد بهره‌برداری قرار گرفت که یک سایت توسط همراه اول، ۱۰ سایت توسط ایرانسل و ۵ سایت توسط رایتل ایجاد شده است.

همچنین فناوری ۲۹ سایت موجود همراه اول و ۲۹ سایت موجود ایرانسل به نسل ۳ و ۴ ارتقا یافت.

امروز ۱۲۴ کیلومتر به شبکه فیبر نوری روستایی و ۱۱۳ کیلومتر نیز به شبکه فیبر نوری اصلی استان اضافه شد و طول شبکه فیبر نوری موجود در استان برای دریافت و توزیع پهنای باند بین‌المللی ورودی به ۳ هزار و ۴۰۰ کیلومتر افزایش یافت.